مواد غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی کودکان

هیچ مدرکی وجود ندارد که رژیم غذایی باعث اختلال رفتاری نقص توجه و بیش فعالی شود.

با این حال ، تحقیقات نشان می دهد که برای برخی از افراد ، تغییرات رژیم غذایی می تواند به بهبود علائم کمک کند.

در حقیقت ، مقدار قابل توجهی از تحقیقات چگونگی تأثیر تغذیه بر ADHD را بررسی کرده است.

این مقاله مروری بر این یافته ها است که در مورد غذاها ، رژیم های غذایی و مکمل های مربوطه بحث می کند.

مواد غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی کودکان بیشتر بخوانید »