روان درمانی

۶ راهکار برای کنارامدن با دردهای جسمی

کنار آمدن با درد از لحاظ سنتی یک مسئله پزشکی بوده و درمان اصلی آن شیمیایی است. مثل استفاده از داروهای مسکن. با این حال عوامل روانشناختی در نحوه ای که افراد با درد کنار می آیند نقش مهمی دارند. برای مثال داشتن حمایت اجتماعی افرادی که ابراز نگرانی کرده و دست یاری به سوی ما دراز می کنند می تواند به کم کردن تاثیرات روانشناختی درد بادوام کمک کند.
در این قسمت بر عوامل روانشناختی تمرکز می کنیم که در کمک کردن به افراد برای مدیریت کردن موثرتر درد دخالت دارند.

۶ راهکار برای کنارامدن با دردهای جسمی بیشتر بخوانید »

اضطراب و استرس

اضطراب پاسخ طبیعی بدن شما به استرس است. این یک احساس ترس یا دلهره در مورد آنچه در آینده است. به عنوان مثال، رفتن به یک مصاحبه شغلی یا سخنرانی در روز اول مدرسه ممکن است باعث شود برخی افراد احساس ترس و عصبی کنند. اما اگر احساس اضطراب شما شدید است، حداقل 6 ماه طول می کشد و در زندگی شما اختلال ایجاد می کند، ممکن است دچار اختلال اضطرابی باشید

اضطراب و استرس بیشتر بخوانید »

Translate »