هیپنوتیزم

هیپنوتیزم چیست؟ کمی به این سؤال فکر کنید. چه پاسخی به ذهن شما می آید؟ در طول سال ها برگزاری کلاس های خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی متوجه شدم که اکثراً نمی دانند هیپنوتیزم دقیقاً چیست و تعریف درستی از آن ندارند. همین مسأله باعث شده که باورهای نادرستی دربارۀ هیپنوتیزم داشته باشند. در ادامه این مطلب از کلینیک انتخاب سعی می کنم پاسخ روشن و ساده ای به این سؤال بدهم.

هیپنوتیزم بیشتر بخوانید »